Hoppa till innehåll

Ögonbrynstransplantation

Fakta om olika tekniker vid ögonbrynstransplantationer

Funderar du på att göra en ögonbrynstransplantation? Det kan finns flera anledningar till det. Kanske bottnar det i ett missnöje över formen, bristen på täthet eller att en sjukdom ligger till grund. Vad anledningen än är så kan det vara bra att veta en del om vad som händer vid en ögonbrynstransplantation före och efter behandlingen. Målet är ofta att få en fylligare och tätare ögonbrynslinje. En teknik är att placera dina egna hårsäckar från bakhåret på nacken vid ögonbrynen. Det beror på att det liknar ögonbrynens hår bäst. Strukturen och färgen på håret vid nacken kan dock vara lite kraftigare och mörkare, samt ha en tendens att växa sig längre och därför behöva hållas mer i trim. Det finns flera metoder som kan användas vid ett ingrepp bland annat FUE- och SHE-metoden. SHE-metoden är en utveckling av FUE-metoden, och verktyget skiljer sig åt. Ytterligare en annan metod är DHI, som skiljer sig i hur insättningen går till. Det krävs inget snitt utan hårstråna sätts in med ett patenterat verktyg. Samtidigt är det ofta mer kostsamt och tidskrävande.

cropped view of young woman styling eyebrow with eyebrow brush on grey
Få en kostnadsfri konsultation av en ackrediterad klinik idag
Professional Microblading of Eyebrows

Design av ögonbryn vid ögonbrynstransplantation

I den inledande delen av din konsultationen så går du igenom vilken design av ögonbryn som önskas. Formerna varierar efter mjuk- och skarphet samt böjning. Oftast är ögonbrynen tätare närmre mitten av pannbenet, och smalnar sedan av något. Den bågformade avsmalningen kan antingen ha en jämn rund form eller sluta i en kortare skarp vinkel nedåt. Vinkeln kan också börja tidigare och vara så att säga skarp. Ytterligare ett alternativ är en vinkling efter en böjning. Vad tycker du om?

Att säkerställa att du vet hur slutresultatet ska bli är viktigt, men också tillvägagånssätt. En av de vanligaste teknikerna som används vid ögonbrynstransplantation är FUE-metoden. FUE står för Follicle Unit Extraction. Vid ett ingrepp så ritas önskad ögonbrynsform som bestämts ut. Därefter rakas området ner där transplantation ska ske, och även området där hårsäckarna ska tas ifrån. Hårstråna placeras sedan individuellt under lokalbedövning i de riktningar som motsvarar den naturliga ögonbrynsriktningen. Det är en teknik och lösning för permanent hår. Skillnaden mellan FUE- och SHE-metoden är att SHE-metoden är en något mer precis metod och därför också något dyrare.

Pris för ögonbrynstransplantation

Det finns många alternativ att begrunda för en ögonbrynstransplantation. Vill du göra den lokalt i Sverige, eller kan du tänka dig att göra den utomlands? Hur många individuella hårsäckar behövs för önskad täthet och form? Att ta med i beräkningen kan vara att det kan röra sig om upp till 400 hårsäckar om området är kalt, men en bråkdel ända ner till 50 om det är mer av en justering. En till faktor kan vara språket och kommunikationen. Se över mer än ett, eller flera erbjudanden innan du bestämmer dig så att du känner dig bekväm i ditt beslut. Priser- och möjliga lånelösningar skiljer sig åt mellan olika städer och kliniker med sina erbjudanden om vad som ingår.

Pris för ögonbrynstransplantation påverkas även av tiden, och vanligen tar det cirka 2-4 timmar för en transplantation. Undrar du däremot över pris för hårtransplantation, möjligen som en jämförelse så är det mycket mer att ta hänsyn till ändå. Vill du höja eller sänka hårlinjen, eller rör det ett mer omfattande ingrepp? Vanligen talas det vid en hårtransplantation om antalet grafts som behövs. Det handlar om tiotusentals kronor, till exempel kan en ögonbrynstransplantation kosta 25 000 kr eller mer, och en hårtransplantation omkring 40 000 kr i Sverige, men en tredje- eller fjärdedel utomlands, varför en del föredrar att kombinera proceduren med att parallellt göra en semesterresa. Se efter om garantier lämnas. Precis som i alla branscher finns olika mycket kunskap och erfarenhet på olika kliniker som speglas i priset.

Woman filling eyebrows
Vi hjälper dig hitta en klinik som passar dig och dina behov
Portrait of woman in sports clothing listening to music on smartphone.

Att tänka på vid eftervård av ögonbrynstransplantation

Precis efter ett ingrepp så vill du vara skonsam mot området och ta hänsyn till att hårsäckarna är i en fas där de fäster sig. Därför är det vanligt att bandage tas bort efter 24 timmar. Sov inte på området under åtminstone ett till dygn. Efter tre dygn är det möjligt att börja tvätta området med enbart ljummet vatten. Det tar ungefär 2-5 veckor för de transplanterade hårsäckarna att fälla sina hårstrån, och sedan en liten väntan för de nya hårstråna att börja gro. Du kan börja se resultat efter ungefär 2-3 månader. Det finns ytterligare rekommendationer för när du kan börja tvätta området med ansiktstvätt och använda stylingprodukter. Vidare hur du ska tänka kring stark sol och färgning.

Bäst är att ta dina frågor direkt med rådgivarna på kliniken du tänker göra din ögonbrynstransplantation. Det är också viktigt att inte behöva få någon ärrvävnad, och nämna metoder är förenliga med det. När du hittat den teknik du vill använda dig av så är det dags att bestämma hårklinik. Ta gärna del av våra recensioner av hårtransplantationer och erbjudanden från framstående hårkliniker. Det går givetvis att söka på olika sätt.

Framtiden för ögonbrynstransplantation och standardprocessen

När det gäller framtiden inom ögonbrynstransplantation, även om det först är flera år framåt, så ser vi att det kommer att möjliggöras kloning av befintliga hårsäckar och odling. På så vis kommer det ske en eliminering av att plocka hårsäckar till transplantationsområdet. Ytterligare så kommer hårkvalité och styrkan att förbli densamma. Området inom genteknik är spännande. Med hjälp av laserteknik, stamceller och 3D skrivare har forskare i ett laboratorium vid Colombia University i USA redan lyckats skapa konstgjort hår som kan transplanteras till människor. Tekniken fungerar dock inte varje gång och tekniken behöver därför ytterliga experimenteras med och förfinas för att bli användbar i framtiden. För närvarande, så som det ser ut med tillgängliga metoder så är följande bra att ha i åtanke om den process du möjligen står inför:

  • Konsultation av hälsa – förutsättningar
  • Önskad form och täthet av ögonbryn – design och antal grafts
  • Undersökning för att avgöra vad t.ex. område som ger mest naturligt resultat
  • Pris för olika alternativ – väg bland annat in metod, erfarenhet, omdömen och land för ingreppet
  • Eftervård för bäst effekt – tid för återhämtning och tillväxtfas

Ögonbrynstransplantation kan vara en väl värd investering när det handlar om ens inre välmående. Att få vara nöjd och må bra med sitt utseende kan inte räknas i pengar. Det är viktigt att förstå hur olika tekniker går till och vad du väljer att lägga pengarna på. Vi vill hjälpa dig att lätt kunna ta reda på fakta så att du kan ta ett eget välgrundat beslut.

Hitta klinikernas bästa erbjudanden idag

Kontakta oss via WhatsApp, Messenger eller Telegram